quiz_bca6-2017-during

Computer GK [Quiz Report] -:- BCA 6th Sem

BCA 6th Sem – January 20, 2017 – Quiz Report

quiz_bca6-2017-during

Qualify Round 1

S. No. Team Score
1 Ankush, Vaneet -10
2 Preeti, Princi 10
3 Manjeet, Nidhika -5
4 Pooja, Kanika 20
5 Nancy, Rajat 5
6 Ashish, Manish 25
7 Vinod, Munish 5
8 Shivangi , Alisha 5
9 Suryansh, Rohit 0
10 Rajesh, Arzu 0

quiz_bca6-2017-round_1
Qualify Round 2

S. No. Team Score
1 Preeti, Princi 0
2 Pooja, Kanika 15
3 Nancy, Rajat 0
4 Ashish, Manish 35
5 Vinod, Munish 10
6 Shivangi , Alisha -5

 

Final Round

Team Round I Round II Round III Total Position
Pooja & Kanika 10 5 30 45 I st
Ashish & Manish 10 20 10 40 II nd
Preeti & Princi 15 20 10 40 III rd
Vinod & Munish 15 20 0 35 IV th

 

Pictures of – TOP 3 Rankers :

quiz_bca6-2017-Final quiz_bca6-2017-Final_v2